O CIRIS-u

CIRIS je poslovni informacijski sustav (ERP) namijenjen vođenju knjigovodstveno-komercijalnih poslova za mala, srednja i velika poduzeća.

Sustav je temeljen na najsuvremenijim razvojnim tehnologijama i modularnoj arhitekturi koja omogućava integraciju računovodstvenih, komercijalnih i upravljačkih funkcija poduzeća. CIRIS je prepoznatljiv po jednostavnom i intuitivnom načinu unosa podataka, velikom broju kvalitetnih poslovnih izvještaja, originalnim organizacijskim rješenjima, te pouzdanoj bazi podataka. Svi izvještaji i knjiženja u sustav mogu se vrlo jednostavno i brzo konvertirati u PDF i Excel, te ih se po potrebi može poslati e-poštom.

CIRIS je ažuran sa zakonskim propisima te pruža korisniku kvalitetnu informaciju o financijskom stanju poduzeća i pomaže u donošenju poslovnih odluka.

Svi moduli sustava su jednostavni za korištenje i omogućavaju korisniku brzo i efikasno obavljanje svakodnevnih komercijalno-računovodstvenih funkcija.

Programski paket podržava rad jednog ili više umreženih korisnika, a o sigurnosti i stabilnosti unesenih podataka brine kvalitetna baza podataka Microsoft SQL Server.

Kako bi uspješno odgovorili na svaki zahtjev korisnika prilikom izrade aplikativnih rješenja klijentu pristupamo individualno analizirajući njegove zahtjeve i nastojimo ponuditi optimalno rješenje koje će u praksi biti jednostavno za korištenje.

Izrada, implementacija i održavanje poslovnih informacijskih sustava i baza podataka. Konzultantske usluge oko izbora poslovnog sustava i računalne opreme. Pomažemo Vam pri odabiru opreme potrebne za pravilno funkcioniranje vašeg poslovnog informacijskog sustava.

Financijski moduli sastoje se od matičnih podataka, porezne evidencije, financijske operative, glavne knjige, saldakonti kupaca i dobavljača, blagajne i putnih naloga, osnovnih sredstava i sitnog inventara, fakturiranja usluga i likvidature, poslovanja obrtnika i urudžbenog zapisnika. Automatsko slanje svih obrazaca u e-poreznu, preuzimanje i knjiženje izvoda od FINA-e, automatsko kreiranje obrazaca TSI-POD, GFI-POD. Praćenje plana i ostvarenja plana. Praćenje prihoda i troškova po hijerarhijskoj organizacijskoj strukturi (sektori,radne jedinice i mjesta troška). Mogućnost knjiženja kunskih i deviznih iznosa. Svi izvještaji se mogu vrlo jednostavno prebaciti u Excel i PDF.

Modul skladišnog poslovanja sadrži veleprodaju, maloprodaju, fakturiranje usluga, ugostiteljstvo, servis sa radnim nalozima i prodaju vozila. Šifarnik artikala po skladištima ili mogućnost vođenja centralnog šifarnika artikala. Neograničen broj skladišta, vođenje stanja skladišta po prosječnoj ponderiranoj nabavnoj cijeni, zadnjoj nabavnoj i prodajnoj cijeni. Mogućnost praćenja stanja po lotovima.Cjenici po artiklima, kupcima, datumu važenja, itd. Izvještaji marže i prodaje po velikom broju kriterija. Analize prodaje po godinama, artiklima, kupcima, usporedbe sa prethodnim godinama, itd. Integracija sustava sa servisom Moj e-račun. Automatski prijenosi prometa u knjigovodstvene module (knjigu IRA, saldakonti i glavnu knjigu). Svi izvještaji se mogu vrlo jednostavno prebaciti u Excel i PDF.

Integracija kadrovske evidencije sa obračunom plaća i drugim dohotkom. Praćenje ugovora o radu, evidencija radnog vremena, godišnji odmori, praćenje staža, evidencije o dolascima i odlascima iz poduzeća, podaci o radnicima. Obračun plaće preko bruta, neta i bodova. Obračun drugog dohotka. Veliki broj izvještaja po mjesecima, djelatnicima, vrstama primanja, organizacijskoj strukturi, itd. Automatsko slanje svih obrazaca u e-poreznu i knjigovodstvene module. Svi izvještaji se mogu vrlo jednostavno prebaciti u Excel i PDF.

Matični podaci grupa i podgrupa materijala, šifarnik materijala, neograničen broj skladišta. Mogućnost vođenja materijala po svakom skladištu posebno ili koristeći centralni šifarnik materijala. Knjiženje početnog stanja skladišta, knjiženje primke, izdatnice, međuskaldišnice, otpisnice, narudžbe dobavljaču. Ispis knjiženih dokumenata, dnevnici knjiženja, temeljnice po kontima klase 3 i 4. Utrošak materijala po mjestima troška. Praćenje ugovora o nabavi, naručivanje sirovina i materijala, dinamika isporuka po ugovorima. Praćenje proizvodnje pomoću sastavnica materijala i radnih naloga. Automatsko stvaranje izdatnica po radnim nalozima, obračun proizvodnje, utrošak materijala po radnim nalozima itd. Svi izvještaji se mogu vrlo jednostavno prebaciti u Excel i PDF.

VIŠE OD 300 KORISNIKA POSLOVNOG SUSTAVA CIRIS

 • Osnovni paket
  $od
  • uključuje financijske module, kadrovsku evidenciju
  • obračun plaća i drugog dohotka
  • 1-2 računala u mreži
  • neograničen broj poduzeća
  • neograničen broj knjiženja
 • Kompletan sustav
  Istaknuto
  $od
  • uključuje financijske module, kadrovsku evidenciju
  • obračun plaća i drugog dohotka i skladišno poslovanje
  • do 3 računala u mreži
  • neograničen broj poduzeća
  • neograničen broj knjiženja
 • Kompletan sustav sa svim modulima
  $od
  • instalacija na neograničen broj računala u mreži
  • neograničen broj poduzeća
  • neograničen broj knjiženja
  • prilagodba sustava korisničkim potrebama

Reference

O nama

MK-SOFT d.o.o. je poduzeće u privatnom vlasništvu utemeljeno 30.01.1992. godine.

Dominantna djelatnost poduzeća je izrada, implementacija i održavanje poslovnih informacijskih sustava (ERP) za mala, srednja i velika poduzeća.
Osim izrade ERP sustava u mogućnosti smo ponuditi vam kompletno informatičko rješenje od isporuke računala, instalacije servera i projektiranja mreža.

Ovlašteni smo prodavatelj Kaspersky LAB antivirusnih rješenja.

Prilikom izrade poslovnih sustava koristimo provjerenu razvojnu tehnologiju baziranu na Microsoftovim alatima i bazama podataka.

Kako bi uspješno odgovorili na svaki zahtjev korisnika prilikom izrade aplikativnih rješenja klijentu pristupamo individualno analizirajući njegove zahtjeve i nastojimo ponuditi optimalno rješenje koje će u praksi biti jednostavno za korištenje, a istovremeno će obuhvatiti sve potrebne poslovne procese.

Stalnim praćenjem najnovijih tehnologija nastojimo biti među prvima koji će ih usvojiti i ponuditi našim korisnicima, a sve sa ciljem što jednostavnijeg i učinkovitijeg obavljanja poslovnih procesa.

Popunjavanjem ove forme prihvaćate pohranu i obradu podataka upisanih u formi.